Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gd 629/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.

I SA/Gd 150/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Gd 550/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-07-17

Wniosek w przedmiocie odmowy potrącenia zaległości podatkowych

I SA/Gd 921/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

I SA/Gd 719/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj i czerwiec 2008 r.

I SA/Gd 534/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r.

I SA/Gd 60/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-26

Wniosek w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego

I SA/Gd 323/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej [...] w przedmiocie odmowy przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o wznowienie postępowania

I SA/Gd 1061/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-08-01

Wniosek w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego

I SA/Gd 803/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od kwietnia do grudnia 2007 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   61