Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Bd 685/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-01-03

Wniosek w przedmiocie skierowania na powtarzanie I roku studiów, ustalenia opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych, zgody na udział w zajęciach II roku oraz Indywidualny Program Studiów

II SA/Bd 497/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-09-20

Wniosek w przedmiocie stypendium rektora dla najlepszych studentów

II SA/Bd 283/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-05-14

Wniosek w przedmiocie stypendium rektora dla najlepszych studentów