Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Łd 541/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-25

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji odwoławczej komisji stypendialnej

III SO/Łd 5/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-10

Wniosek Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu [...] o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi K. N. Z. o wymierzenie grzywny Komisji Stypendialno-Socjalnej Doktorantów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu [...] w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

III SA/Łd 687/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-26

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

III SA/Łd 242/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów