Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Ol 407/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-03

Wniosek w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Ol 479/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy