Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 537/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi oku nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej

II OZ 338/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Radomiu znak: [...] w przedmiocie usunięcia odpadów

II OZ 118/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łomży znak SKO.433/42/2012 w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

II OZ 872/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 938/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr SKO.GP.4000.1173.2012 w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 533/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koszalinie nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 345/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie oku, nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OZ 60/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku , nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy posta...

II OZ 295/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

Zażalenie na zarządzenie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu oku nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 461/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   17