Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Kr 109/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II SA/Kr 907/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia

II SA/Kr 475/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu

II SA/Kr 449/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-11

Wniosek w przedmiocie czasowego odebrania psów

II SA/Kr 1427/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-08

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

II SA/Kr 1542/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie czasowego odebrania psów

II SA/Kr 1150/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-03

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Kr 747/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-15

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi

II SA/Kr 818/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-05

Wniosek M. P. i A. P. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na uchwałę Sejmiku Województwa nr [...] w sprawie obwodów łowieckich Województwa [...]

II SA/Kr 733/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-28

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej