Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gl 1338/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa pod realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Gl 930/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zajęcia nieruchomości i wejścia na nieruchomość w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 930/12

II SA/Gl 190/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości na skutek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Gl 790/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego wywłaszczenia nieruchomości w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi

II SA/Gl 223/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w kwestii wniosku skarżących A. G. i D. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Gl 1640/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi