Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 543/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-11

Wniosek w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1182/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Wa 2139/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-05

Wniosek w przedmiocie odmowy powołania podoficera do służby stałej

II SA/Wa 505/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 2/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Wa 1452/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-03

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Biurze Ochrony Rządu

II SA/Wa 1187/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-24

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej

II SA/Wa 1191/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-05

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Wa 198/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Wa 962/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-07

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego
1   Następne >   2