Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 362/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

III SAB/Kr 46/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-22

Wniosek K. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji

III SA/Kr 441/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-29

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 663/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-18

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 1309/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-07

Sprawa ze skargi K. J, w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie III SA/Kr 1018/09 w przedmiocie wniosku K. J. o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego, podpisania skargi. P o s t a n a w i a Odmówić przywrócenia terminu do podpisania skargi.

III SA/Kr 1208/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-18

Wniosek w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 1122/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

III SA/Kr 807/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-02

Wniosek w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu

III SA/Kr 931/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-30

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

III SA/Kr 1468/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-17

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz tymczasowych pomieszczeń
1   Następne >   +2   4