Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 89/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy D. postanawi...

II OZ 838/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie przyjęcia protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Wadowicach odbytej w dniu 22 lutego 2012 roku

II OZ 27/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 285/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 454/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum

II OZ 842/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi H. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego , nr [...], w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Dębowa Kłoda

II OZ 751/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 897/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu M. , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 632/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego