Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 1261/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 834/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi E. F. na zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 443/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 477/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

II OZ 1065/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-09

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łebie , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta Łeby

II OZ 142/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi R. R. na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 342/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie z 9 stycznia 2014 roku sygn. akt III SA/Kr 886/13 o odrzuceniu wniosku K.B. o przywróceniu terminu do złożenia skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa z 8 września 2010 roku nr CVIII/1481/10 w przedmiocie likwidacji zakładu budżetowego