Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 368/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-15

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2999/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-18

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 58/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-20

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1393/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-01

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2338/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-22

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 41/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1078/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1119/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji