Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 223/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Gl 55/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B.-B. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 855/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku ogłoszonego w dniu [...] r.

IV SA/Gl 175/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku tut. Sądu Sygn. akt IVSA/ Gl 175/07

IV SA/Gl 204/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku pielegnacyjnego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 462/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 93/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SA/Gl 616/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Gl 1013/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego z dnia [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SA/Gl 54/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B.-B. w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   3