Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Op 513/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-05

Skarga G. G. na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku okresowego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej