Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 1163/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-12

Wniosek w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 1243/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie umorzenia nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 241/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-03-28

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego