Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 799/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-31

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia w całości kwoty nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 416/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-01-13

Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Łd 819/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-25

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 329/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-18

Wniosek w przedmiocie gwarantowanego zasiłku okresowego

II SA/Łd 231/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 949/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego