Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 522/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-28

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego

IV SA/Wr 467/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-27

Wniosek w przedmiocie kontynuacji wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, składki zdrowotnej i wyrównania zasiłku stałego

IV SA/Wr 142/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-03

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy w formie pieniężnej lub rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia się

IV SA/Wr 357/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-17

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku stałego wyrównawczego

IV SA/Wr 429/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie ustalenia prawa do zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 97/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-23

Wniosek w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 114/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-08

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

IV SA/Wr 302/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy umorzenia pozostałej do spłaty kwoty świadczenia nienależnie pobranego

IV SA/Wr 430/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego