Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 940/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

I OZ 275/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 273/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-26

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 274/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 510/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-08

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie zwrotu podania

I OW 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. K. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z funduszu pomocy społecznej

I OZ 784/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie umorze...

I OZ 1164/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Pile nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 865/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-19

Wniosek w przedmiocie rozpoznania pisma

I OZ 298/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koszalinie , Nr (...) w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   3