Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 1114/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-19

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 499/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-07-20

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Łd 747/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-13

Wniosek w przedmiocie ograniczenia czasookresu przyznania zasiłku celowego

II SA/Łd 92/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 131/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-03-12

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 254/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-07-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych

II SA/Łd 80/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-11-09

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

II SA/Łd 11/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-19

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 734/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 203/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-05

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej
1   Następne >   2