Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 60/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 413/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SA/Gl 163/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SA/Gl 143/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie

IV SA/Gl 170/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi

IV SA/Gl 256/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 409/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku L.O. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

IV SA/Gl 802/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego