Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 393/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-10

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 334/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-26

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 43/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego