Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 254/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. oku nr [...] w przedmiocie ustalenia miesięcznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecz...

I OZ 409/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należnośc...

I OZ 866/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 404/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 376/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 377/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 1007/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu nr SKO [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

I OZ 866/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 297/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 242/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Olsztynie , nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu wniesienia odwołania
1   Następne >   2