Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 123/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-09

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Bk 124/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-09

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej

II SA/Bk 92/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-09

Wniosek w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SA/Bk 722/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-12-28

Wniosek w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 554/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-22

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Bk 432/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-10-20

Wniosek w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Bk 723/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-12-28

Wniosek w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 724/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-12-28

Wniosek w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   2