Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 164/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 175/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 368/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 1286/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych, w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy.

IV SA/Gl 262/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie zasiłku celowego