Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 49/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty nienależnie pobranego zasiłku stałego

IV SA/Wr 561/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-22

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej zasiłek celowy