Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 626/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

IV SA/Wr 264/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-04

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczenia rzeczowego

IV SA/Wr 29/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wr 63/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SAB/Wr 64/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 706/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 113/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-24

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany ostatecznego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

IV SA/Wr 111/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku ce...