Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1773/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

Skarga w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie specjalnego zasiłku dla opiekuna

I OZ 180/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 118/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Chełmie , nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I OZ 228/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. , nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej pos...

I OZ 262/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 428/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zasiłku stałego

I OZ 263/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 693/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [..] w przedmiocie uznania wypłaconego zasiłku rodzinne...

I OZ 752/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie nr [..] w przedmiocie odmowy umorzenia należności wypłaconych tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OZ 646/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bielsku - Białej nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   4