Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 763/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-01-19

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bk 749/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-01-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bk 289/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-12-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Bk 228/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bk 452/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-12-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego