Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 210/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

III SA/Gd 211/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie wyznaczenia osoby do zastępowania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

III SA/Gd 209/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu

III SA/Gd 474/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Gd 491/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-04

skarg Ireny T. i K. T. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Gd 450/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Gd 962/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-12-02

Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego oraz opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne

III SA/Gd 866/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego
1   Następne >   +2   4