Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 392/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 515/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu na złożenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SA/Gl 808/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie umorzenia kwoty zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w zakresie wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

IV SA/Gl 840/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 76/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku dla opiekuna

IV SA/Gl 594/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SA/Gl 1115/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu PPF

IV SA/Gl 1132/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu PPF

IV SA/Gl 530/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu PPF

IV SA/Gl 529/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy 'PPF'
1   Następne >   2