Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 1123/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-19

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II SA/Ke 1122/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-19

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II SA/Ke 757/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ke 362/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-05-30

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ke 766/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-09-28

Wniosek w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Ke 690/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-09-30

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Ke 849/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-11-30

Wniosek w przedmiocie świadczenia wychowawczego