Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 179/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-07

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Ol 1315/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-12-16

Wniosek w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne