Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 2019/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego

I SA/Wa 2021/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego

I SA/Wa 2020/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego

I SA/Wa 108/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

I SA/Wa 447/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1861/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-22

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

I SA/Wa 1013/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

I SA/Wa 1258/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I SA/Wa 1259/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania

I SA/Wa 1260/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania
1   Następne >   3