Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 714/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu

IV SA/Wr 715/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu

IV SA/Wr 478/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 114/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-12

Wniosek w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku celowego

IV SA/Wr 250/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 251/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 252/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 249/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 174/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 245/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-21

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   2