Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 374/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania...

I OZ 41/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Olsztynie , nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

I OZ 1708/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w T. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 1707/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w T. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 931/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. oku nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia wychowawczego posta...

I OZ 827/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. oku nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 1293/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. nr [...] w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości co do treści postanowienia

I OZ 1294/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OZ 1295/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OZ 1296/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. nr [...] w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości co do treści postanowienia
1   Następne >   +2   5