Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 915/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-11-09

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bd 383/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-10-23

Wniosek w przedmiocie pozostawienia wniosku o przyznanie zasiłku stałego bez rozpoznania

II SA/Bd 675/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-02-03

Wniosek w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

II SA/Bd 369/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-08

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 370/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-08

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 368/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-03-08

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania