Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 1043/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Gd 457/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Gd 446/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

III SA/Gd 899/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Gd 852/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Gd 898/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-01-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Gd 683/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-10-12

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Gd 1040/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-17

Wniosek o przyznanie należnych kosztów postępowania w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Gd 1042/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Gd 1044/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2