Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 1153/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej

IV SA/Gl 407/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 445/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 714/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 401/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 239/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 1097/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 1116/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-03-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

IV SA/Gl 801/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-08

Wniosek strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od decyzji

IV SA/Gl 715/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
1   Następne >   2