Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 627/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 168/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 627/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 471/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Op 152/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-16

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy w formie nieodpłatnych posiłków

II SA/Op 219/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 49/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym