Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 129/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-09-14

Wniosek TK o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Rzeszowie II SA/Rz 129/17 -

II SA/Rz 488/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-05-31

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 899/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-06-08

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Rz 1450/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-11

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

II SA/Rz 1113/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-10-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Rz 1119/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-11-16

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej

II SA/Rz 488/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-09-27

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Rz 1600/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-03-06

Wniosek w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych i odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie z ich skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego