Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 668/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 511/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-05-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia obowiązku wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Sz 766/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-17

Wniosek w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SO/Sz 11/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-12-20

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu opieki społecznej

II SA/Sz 668/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-03-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 460/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Burmistrza Miasta S. z dnia [...] r. nr [...]