Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

VIII SA/Wa 953/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego

VIII SA/Wa 898/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-07

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

I SA/Wa 32/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

I SA/Wa 33/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

I SA/Wa 34/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 36/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Wa 35/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

VIII SA/Wa 737/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w postaci usług opiekuńczych
1   Następne >   2