Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 503/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Łd 906/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-18

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II SA/Łd 181/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 33/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 160/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-02-02

Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Łd 923/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-21

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Łd 924/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-21

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego