Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 946/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Gd 383/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Gd 241/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego

III SA/Gd 1043/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Gd 482/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

III SA/Gd 79/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Gd 240/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

III SA/Gd 143/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-09

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Gd 481/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania świadczenia pielęgnacyjnego za nienależnie pobrane
1   Następne >   2