Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 837/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 837/17

IV SA/Gl 2/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia wychowawczego w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 647/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Gl 394/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 836/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie uchylenia świadczenia pielęgnacyjnego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 43/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SA/Gl 1175/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku skarżącej z 26 stycznia 2018 r. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 1231/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku skarżącej z 26 stycznia 2018 r. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 942/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Gl 536/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej przyznania zasiłku okresowego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
1   Następne >   3