Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 116/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 262/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-14

Wniosek K. G. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

II SA/Lu 532/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

II SA/Lu 781/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

II SA/Lu 289/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z [...] grudnia 2017 r., znak: [...], w przedmiocie świadczenia wychowawczego

II SA/Lu 466/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 290/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego