Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 624/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 121/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-07-20

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych

II SA/Op 43/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zasiłku stałego na skutek wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi