Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 539/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-22

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I SA/Wa 260/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-09

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę

I SA/Wa 401/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-19

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia zażalenia

I SA/Wa 1365/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-28

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1167/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-29

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku celowego

I SA/Wa 1168/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-29

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku celowego

I SA/Wa 1169/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-29

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku celowego

I SA/Wa 2006/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-21

Wniosek w przedmiocie kary za prowadzenie domu pomocy społecznej bez zezwolenia

I SA/Wa 383/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-25

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu zobowiązań alimentacyjnych

I SA/Wa 1126/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2