Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 214/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie zasiłku stałego,

IV SA/Wr 276/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-26

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriel Węgrzyn po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Z. R. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji SKO we W. w sprawie zasiłku celowego

IV SA/Wr 274/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-04

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Z. R. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji SKO we W. w sprawie zasiłku celowego

IV SA/Wr 275/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-07-04

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Z. R. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji SKO we W. w sprawie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 277/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-26

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriel Węgrzyn po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Z. R. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od decyzji SKO we W. w sprawie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 444/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 445/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 443/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 442/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 454/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-10-11

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   2