Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 531/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązku jego zwrotu

III SA/Gd 530/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązku jego zwrotu

III SA/Gd 694/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie zasiłku stałego